Güncel Konular
Esselamu aleykum Allahu Zülcelal, Kur’an-ı Kerim’de, Hz. peygamber sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz de sünnetinde bizim nasıl bir ahlaka, nasıl bir edep ve nezakete sahip olmamız gerektiğini en güzel şekilde beyan etmiştir. Yüce Allah Kur’an’da, “O (Allah’tan hakkıyla korka)nlar, bollukta ve...
‘Kalb nazargah-ı ilahidir’   Allah-u Zülcelâl, Kur’an-ı Kerim’deki birçok ayet-i kerimede kendi Zat’ını bizlere, O’nu daha iyi tanıyıp anlayabilmemiz için anlatmış, tanıtmıştır.   Allah-u Zülcelâl, ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Sizin; kalbinizde, nefsinizde tasavvur ettiğiniz şeyleri, Rabbiniz (sizden) daha iyi bilir.”...
Böbürlenerek yürüme Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vesellem Mekke’nin fethinden sonra Medine’ye dönmüştü. Arap kabilelerinin çoğu İslamiyet’i kabul ettiğini bildirmek veya İslam dini hakkında bilgi almak üzere Peygamberimize heyetler gönderiyordu. Çünkü bunlar daha önce Hak dine davet edildiklerinde Kureyş kabilesinin ne...
“Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, Dediler ilim geride, illa edep illa edep” (Yunus Emre)   Kainatın kubbesindeki nizamdır edeb… Edep, sözlük anlamı olarak bir toplumun kurallarına uygun davranmak olarak geçer.   Bazı zatlar, edep kelimesinin elif, dal ve be...
Hazreti Peygamber, İslam’ı tebliğ ile emrolunduğu zaman; krallara, sultanlara, şahlara mektup yazıp imana davet ediyor, elçiler gönderip fikirlerini soruyordu. O zaman birçok hükümdar, bu mektuba müspet cevap verip Peygamber Efendimize hediyeler göndererek memnuniyetlerini izhar ederlerken, birçokları da ya gelen elçiyi...
Hasan Basri radıyallahu anh Adı, Hasan bin Ebi’l-Hasan el-Basrî, künyesi Ebü Muhammed ve Ebü Saîd. “Altın Silsile”nin, “Saadet Asrı”na ulaşan köprübaşı ve tabiin nesli imamlarından, fıkıhta ve tasavvufta üstad… Babası İslam fütuhatı esnasında Irak’ın Basra civarındaki Meysan’dan Medine’ye esir olarak...
İnsan olmanın yolu edebten geçiyor Edeb, zâhir ve bâtın terbiyesi, kişinin kendini bilmesi, haddi tecâvüz etmemesidir. Bu itibarla da tasavvufun ve dervişliğin esasıdır. Nefs terbiye edilince akıl onun üzerinde egemen olur, bu sayede nefsin zâhiri ve bâtini halleri düzelir, ahlak...
30 Kasım 2017,Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece, Mevlid Kandili’dir. Bu vesileyle, tüm mümin kardeşlerimizim Mevlid gecesini tebrik ederiz. Allah-u Zülcelal‘den, başta bizlere ve tüm insanlığa, son Nebisi ve Resulünün mesajını, en güzel şekilde anlamayı nasip etmesini niyaz ederiz. Esselatu ve’s-selamualeyke Ya...
Tayinle gelen halife Hz. Ömer radıyallahu anhın hilafete gelişi, Hz. Ebu Bekir’in radıyallahu anhınkinden farklı olmuştur. Nitekim Hz. Ebu Bekir radıyallahu anhın hilafete gelişinde, kısmî de olsa bir seçim söz konusu idi. Çünkü Hz. Ebu Bekir’in seçimi sırasında, hilafete namzet...
“Yerinizden ayrılmayın!” diye buyrulmuştu, uyulmadı… Bedrin intikamını almak isteyen Kureyşli müşrikler türlü propagandalar ile insanları topluyor ve müminlerin üzerine gelmek için güçlü bir ordu hazırlıyordu. Haberi alan Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem iki tane gözcü yolladı ve haberlerin doğru olduğunu teyit...
Kapak Dosyaları
Böbürlenerek yürüme Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vesellem Mekke’nin fethinden sonra Medine’ye dönmüştü. Arap kabilelerinin çoğu...
“Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, Dediler ilim geride, illa edep illa edep” (Yunus Emre)...
Halka gösteriş yaparak, Hakk’ın rızası kazanılmaz! Niyet, bir kasd ve teveccüh, bir azim ve şuur...
İbadet niyetle âdetten ayrılmış olur Birinci tavsiye her hayırlı işin amaçlanmasıdır.   Her işin başı,...
Niyet ne demektir? Niyet kelimesi lügatte “kastetmek” mânâsına gelmektedir. İmâm İbn Manzûr rahîmehullâh şöyle demiştir:...
Sohbetler
‘Kalb nazargah-ı ilahidir’   Allah-u Zülcelâl, Kur’an-ı Kerim’deki birçok ayet-i kerimede kendi Zat’ını bizlere, O’nu...
İnsan olmanın yolu edebten geçiyor Edeb, zâhir ve bâtın terbiyesi, kişinin kendini bilmesi, haddi tecâvüz...
30 Kasım 2017,Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece, Mevlid Kandili’dir. Bu vesileyle, tüm mümin kardeşlerimizim Mevlid gecesini...
Kusur varsa da sırf Allah için sevebilmeli Allahu Zülcelal’in rızasına kavuşmak ve hakiki kul olmak...
Tarih boyunca insanlar taş ile haşır neşir olmuş; mağara oymakla işe koyulan insanoğlu, tekerleği icat...
Araştırma
İnsan olmanın yolu edebten geçiyor Edeb, zâhir ve bâtın terbiyesi, kişinin kendini bilmesi, haddi tecâvüz...
30 Kasım 2017,Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece, Mevlid Kandili’dir. Bu vesileyle, tüm mümin kardeşlerimizim Mevlid gecesini...
“Yerinizden ayrılmayın!” diye buyrulmuştu, uyulmadı… Bedrin intikamını almak isteyen Kureyşli müşrikler türlü propagandalar ile insanları...
Kusur varsa da sırf Allah için sevebilmeli Allahu Zülcelal’in rızasına kavuşmak ve hakiki kul olmak...
Tarih boyunca insanlar taş ile haşır neşir olmuş; mağara oymakla işe koyulan insanoğlu, tekerleği icat...
Kadın - Aile
Evleneceklere hikaye tadında bazı tavsiyeler Dindar ve iyi huylu bir kadının kocasını mutlu ettikten başka,...
Kadın sömürüsünün adı   Modayı, bir düşünürümüz şöyle tanımlıyor: “Moda, kudurmuş şehvetlerini doyurmak için kadına...
Cahil cinci, sahte hocalar   Psikiyatri hekimine muayene için getirilen hastaların çoğunun, önce büyücü, medyum...
TV aile içi iletişimi bozuyor   Televizyon başta olmak üzere, kitle iletişim araçları giderek yaygınlaşmakta,...
Ülkemizde havaların ısınmaya başlamasıyla düğünler de başlıyor malumunuz. Evlilik, Kur’an’ın emri olduğuna göre, bu evliliğin...
Güncel Konular
Esselamu aleykum Allahu Zülcelal, Kur’an-ı Kerim’de, Hz. peygamber sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz de sünnetinde bizim...
‘Kalb nazargah-ı ilahidir’   Allah-u Zülcelâl, Kur’an-ı Kerim’deki birçok ayet-i kerimede kendi Zat’ını bizlere, O’nu...
Böbürlenerek yürüme Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi vesellem Mekke’nin fethinden sonra Medine’ye dönmüştü. Arap kabilelerinin çoğu...
“Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, Dediler ilim geride, illa edep illa edep” (Yunus Emre)...
Hazreti Peygamber, İslam’ı tebliğ ile emrolunduğu zaman; krallara, sultanlara, şahlara mektup yazıp imana davet ediyor,...
Hasan Basri radıyallahu anh Adı, Hasan bin Ebi’l-Hasan el-Basrî, künyesi Ebü Muhammed ve Ebü Saîd....
Gönül Dünyamız
‘Kalb nazargah-ı ilahidir’   Allah-u Zülcelâl, Kur’an-ı Kerim’deki birçok ayet-i kerimede kendi Zat’ını bizlere, O’nu daha iyi tanıyıp anlayabilmemiz için anlatmış, tanıtmıştır.   Allah-u Zülcelâl, ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Sizin; kalbinizde, nefsinizde tasavvur ettiğiniz şeyleri, Rabbiniz (sizden) daha iyi bilir.”...
Hazreti Peygamber, İslam’ı tebliğ ile emrolunduğu zaman; krallara, sultanlara, şahlara mektup yazıp imana davet ediyor, elçiler gönderip fikirlerini soruyordu. O zaman birçok hükümdar, bu mektuba müspet cevap verip Peygamber Efendimize hediyeler göndererek memnuniyetlerini izhar ederlerken, birçokları da ya gelen elçiyi...
Hasan Basri radıyallahu anh Adı, Hasan bin Ebi’l-Hasan el-Basrî, künyesi Ebü Muhammed ve Ebü Saîd. “Altın Silsile”nin, “Saadet Asrı”na ulaşan köprübaşı ve tabiin nesli imamlarından, fıkıhta ve tasavvufta üstad… Babası İslam fütuhatı esnasında Irak’ın Basra civarındaki Meysan’dan Medine’ye esir olarak...
İnsan olmanın yolu edebten geçiyor Edeb, zâhir ve bâtın terbiyesi, kişinin kendini bilmesi, haddi tecâvüz etmemesidir. Bu itibarla da tasavvufun ve dervişliğin esasıdır. Nefs terbiye edilince akıl onun üzerinde egemen olur, bu sayede nefsin zâhiri ve bâtini halleri düzelir, ahlak...
30 Kasım 2017,Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece, Mevlid Kandili’dir. Bu vesileyle, tüm mümin kardeşlerimizim Mevlid gecesini tebrik ederiz. Allah-u Zülcelal‘den, başta bizlere ve tüm insanlığa, son Nebisi ve Resulünün mesajını, en güzel şekilde anlamayı nasip etmesini niyaz ederiz. Esselatu ve’s-selamualeyke Ya...
Tayinle gelen halife Hz. Ömer radıyallahu anhın hilafete gelişi, Hz. Ebu Bekir’in radıyallahu anhınkinden farklı olmuştur. Nitekim Hz. Ebu Bekir radıyallahu anhın hilafete gelişinde, kısmî de olsa bir seçim söz konusu idi. Çünkü Hz. Ebu Bekir’in seçimi sırasında, hilafete namzet...
Kusur varsa da sırf Allah için sevebilmeli Allahu Zülcelal’in rızasına kavuşmak ve hakiki kul olmak üzere çıkılan seyru süluk yolundaki en büyük engellerden biri de birbirimizi Allah için sevemeyişimizdir.   Özellikle İslami hizmetlerde bulunan müminler, cehalet ve şuursuzluğumuzun da yardım...
Tarih boyunca insanlar taş ile haşır neşir olmuş; mağara oymakla işe koyulan insanoğlu, tekerleği icat etmiş, yol, köprü, han, hamam, ev, saray inşa etmiş, daha sonraları sanat abideleri oluşturulmuş taştan…   Medeniyetler birbirini kovalamış. Derken bu dünya hayatından göçerken yine...
Edep sevilmeyi istemektir.. Çocukluğum malta taşı sokakların çamur karası duvarlarıyla çevrili sokakların arasında, kerpiç duvarlı çiçek salkımı pencerelerin arasında geçti. Ama hala kulaklarımda beni keşmekeş hayatımın arasından çekip, sükunete daldıran ve duyguları aheste yaşadığımızda daha lezzetli olduğunu fark ettiren hatıralarla...
Ne yapacak, ne kazanacaksak bu dünyada kazanacağız… Allah-u Zülcelâl, dünyanın ve ahiretin maişetini nerede ve nasıl kazanacağımızı bize beyan etmiş, açıklamıştır. Hayatımızı ikame ettirmek için bize lazım olan dünya maişetini elde etmek için, nasıl ki bu dünyada çalışmamız gerekiyorsa; bize...
VİDEO GALERİ
Sebepler alemini aşmak dua ile mümkündür! Hedeflerin gerçekleşmesinde şüphesiz sebeplere sarılmak son derece önemlidir. Ne var ki Fail-i Mutlak olan Rabbimiz, duaya eşsiz bir güç vermiştir. Kulun acziyetini idrak ederek,...
Gerçek âlimler ve aldatanlar ‘Ledün’den pay sahibiyim’ edebiyatı   “Modern çağın en büyük eksiği nedir?”...
Merkezinde Kur’an ve Sünnet var Hacegan ve Nakşibendiyye yolunda dini kurallara sıkı bir şekilde riayet...
Ermeni Meselesi ve 1915 olayları sebebiyle; “Ermenilerden, özür dilenmeli mi, dilenmemeli mi?” tartışmalarının yaşandığı günümüzde,...
İnsan olmanın yolu edebten geçiyor Edeb, zâhir ve bâtın terbiyesi, kişinin kendini bilmesi, haddi tecâvüz etmemesidir. Bu itibarla da tasavvufun ve dervişliğin esasıdır. Nefs terbiye edilince akıl onun üzerinde egemen...
30 Kasım 2017,Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece, Mevlid Kandili’dir. Bu vesileyle, tüm mümin kardeşlerimizim Mevlid gecesini...
Kusur varsa da sırf Allah için sevebilmeli Allahu Zülcelal’in rızasına kavuşmak ve hakiki kul olmak...
Tarih boyunca insanlar taş ile haşır neşir olmuş; mağara oymakla işe koyulan insanoğlu, tekerleği icat...
Edep sevilmeyi istemektir.. Çocukluğum malta taşı sokakların çamur karası duvarlarıyla çevrili sokakların arasında, kerpiç duvarlı...
Kur’an ve sünnete ölümüne bağlıydılar Allah kendilerinden razı olsun, onlar, bir gölgenin sahibini takip ettiği gibi Kur’an ve sünneti takip ederlerdi. Onlara göre gerçek sûfi, ilim üzere ihlâsla amel eden...
Falan dereyi geçseydin… Abdurrahman-ı Tahi kuddise sirruh, miladi 1831 yılında Şirvan kasabasında doğdu. Miladi 1886...
Şam’ın bağrında filizlenmiş koca bir çınar; âlimlerin büyüklerinden, nakşibendi tarikatının neferlerinden, Allah dostu, veli zat…...
Bir devre damga vuran âlim Bir dönem düşünün ki, devlet başında düşmanları tarafından bile Muhteşem...
İmam Kuşeyrî olarak bilinen Abdülkerim b. Hevâzin b. Abdülmelik en-Nişâbûrî el-Kuşeyrî kuddise sirruhu, Miladi 986’da...
Cahil cinci, sahte hocalar   Psikiyatri hekimine muayene için getirilen hastaların çoğunun, önce büyücü, medyum veya hocalara götürüldüğü dikkatimi hep çekmiştir. Yapılan araştırmalara göre; insanların bir psikiyatri uzmanına gitmek yerine,...
TV aile içi iletişimi bozuyor   Televizyon başta olmak üzere, kitle iletişim araçları giderek yaygınlaşmakta,...
Ülkemizde havaların ısınmaya başlamasıyla düğünler de başlıyor malumunuz. Evlilik, Kur’an’ın emri olduğuna göre, bu evliliğin...
Önce Efendimiz aleyhissalatu vesselama bakalım   Aile içinde ya da sosyal hayatta karşılaştığımız hata ve...
Evlilikle gelen eşsiz bahtiyarlık Hayatı güzelleştirmek, Cenâb-ı Hakk’ın verdiği nimetleri yerinde ve yeterince kullanmakla mümkündür....
Falan dereyi geçseydin… Abdurrahman-ı Tahi kuddise sirruh, miladi 1831 yılında Şirvan kasabasında doğdu. Miladi 1886 yılında Bitlis vilayetine bağlı Nurşin köyünde vefat etti.   Abdurrahman-ı Tahi hazretleri birçok âlimden ilim...
Ebu Hamza, Bağdat tasavvuf ekolünün önde gelen üstadlarındandır. Zikrin safası, cem’u’l-himme, mahabbet, şevk, kurb. üns...
Şam’ın bağrında filizlenmiş koca bir çınar; âlimlerin büyüklerinden, nakşibendi tarikatının neferlerinden, Allah dostu, veli zat…...
Eyüpsultan Nişanca’da, şehrin gürültüsünden, telaşından uzak,  zengin tarihi geçmişi, muhteşem bezemeli mezar taşlarıyla dolu haziresi,...
‘İslam’ın Delili”   İslâm dünyasında Hüccetü’l İslâm (İslâm’ın delili) olarak tanınan İmam-ı Gazali, Selçuklu döneminde...