Güncel Konular
İslam’da niyet; azmetmek, kastetmek, kalbin bir şeye karar verip o işin niçin yapıldığını bilmesi demektir. İslam’da yapılan bir şey niyete göre kıymet kazanır. Herşey için bu böyledir. Niyet salih olmayınca amel de güzel olmaz. Allahu Teala Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur....
Ne yapacak, ne kazanacaksak bu dünyada kazanacağız… Allah-u Zülcelâl, dünyanın ve ahiretin maişetini nerede ve nasıl kazanacağımızı bize beyan etmiş, açıklamıştır. Hayatımızı ikame ettirmek için bize lazım olan dünya maişetini elde etmek için, nasıl ki bu dünyada çalışmamız gerekiyorsa; bize...
Halka gösteriş yaparak, Hakk’ın rızası kazanılmaz! Niyet, bir kasd ve teveccüh, bir azim ve şuur olmakla birlikte, kişinin bir işi yapmaya karar verip, kalbinde o işi neden yapacağı düşüncesinin belirmesidir. Niyet sayesinde insan, nereye yöneldiğini ve ne istediğini bilme şuuruna...
İbadet niyetle âdetten ayrılmış olur Birinci tavsiye her hayırlı işin amaçlanmasıdır.   Her işin başı, insanın amacıdır.   Amaç = niyet = kasd = herhangi bir işe hissen yönelmek demek; fiile geçerse, ona amel denilir; hayırlısında sevap, şerlisinde azab tahakkuk...
Şehadet sevdalısı bir çocuk sahabi Meşhur sahabe Sa’d b. Ebu Vakkas’ın kardeşi olan Umeyr b. Ebu Vakkas, henüz çocukken İslam’ın ilk günlerinde kardeşleri ile birlikte Müslüman oldu. Onlarla birlikte Erkam’ın evine giderek Efendimizden ilim irfan öğrendi, onlarla birlikte hicret etti....
Şeytan niçin yaratıldı? İnsan, imtihan için yaratılmıştır. Ya hayır işleyerek Allah’ın razı olduğu kulları arasına katılacak; ya da şer işleyip cezayı hak edecektir.   Şeytanın ve nefsin faaliyetleri imtihan olmanın bir gereğidir. Sıkıntı, meşakkat olmadan imtihan olmaz. İşte bu noktada...
Sekerât (Ölüm) anı   ‘Sekr’ hali, kişinin aklına hâkim olamayışı veya aklı gideren vaziyet ve hal, sarhoşluk hali anlamındadır.   Ölüm sekeratından maksat, ölüme yakın sürede çekilen şiddetli acılar ve sıkıntılardır. Dünya hayatının sonu bu sekeratı çekmektir.  Bu sekeratın şiddetinden...
Niyet ne demektir? Niyet kelimesi lügatte “kastetmek” mânâsına gelmektedir. İmâm İbn Manzûr rahîmehullâh şöyle demiştir: “Niyet etmek, ‘azim ve karar vermek’ anlamındadır.” İslâmî ıstılahta ise niyet kelimesine kendisine âit özel bir tanım getirilmemiştir. Bundan dolayı niyet, lügat mânâsı göz önünde...
Ümmetin selameti için feda olanlar   Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi…   Bu beyitler dünyanın “Muhteşem” sıfatı ile tanıdığı Kanuni Sultan Süleyman’a ait. İnsan sağlığının ehemmiyetini en güzel cümleler ile...
Kadın sömürüsünün adı   Modayı, bir düşünürümüz şöyle tanımlıyor: “Moda, kudurmuş şehvetlerini doyurmak için kadına saldıran aç kurtları çekebilmek adına, yeni kılıklar icat etmektir…”   Enteresan bir tanım. Bazı aydınlarımız da modaya “zincirsiz esaret” veya “kendi paranla ve gayretinle rezil...
Kapak Dosyaları
Halka gösteriş yaparak, Hakk’ın rızası kazanılmaz! Niyet, bir kasd ve teveccüh, bir azim ve şuur...
İbadet niyetle âdetten ayrılmış olur Birinci tavsiye her hayırlı işin amaçlanmasıdır.   Her işin başı,...
Niyet ne demektir? Niyet kelimesi lügatte “kastetmek” mânâsına gelmektedir. İmâm İbn Manzûr rahîmehullâh şöyle demiştir:...
Rehbere olan ihtiyaç   Âlimler, gidilecek yol için birer delildirler. Takip edilecek yol için, bir...
Myammar Ordusu ve desteklenen Budist çetelerce, sırf müslüman oldukları için kadın, ihtiyar, genç, çocuk hatta...
Sohbetler
Ne yapacak, ne kazanacaksak bu dünyada kazanacağız… Allah-u Zülcelâl, dünyanın ve ahiretin maişetini nerede ve...
N’imelceyş’ten Bir Yadigâr (Fâtih’in ve Feth’in kutlu askerlerinden) 1985 yılından beri Murat Paşa Camii’ne zaman...
Büyük kurtuluş vesilesidir, ‘Zikrullah’ Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Eğer (Yunus as.) çok tesbih...
Mescidi- Aksa ilk kıblemizdir “Kulunu (Muhammed sallellâhü aleyhi ve sellemî) bir gece Mescid-i haramdan (alıb)...
Allah dostları hikmetli sözler söyleyerek kalblere rehberlik eder, nasihatleriyle insanları hayır ve doğru olana yönlendirirler....
Araştırma
N’imelceyş’ten Bir Yadigâr (Fâtih’in ve Feth’in kutlu askerlerinden) 1985 yılından beri Murat Paşa Camii’ne zaman...
Soru: Ric’i ve Bâin talak ne demektir?   Sarih ve kinaye talaktan her biri, dönüş...
Mescidi- Aksa ilk kıblemizdir “Kulunu (Muhammed sallellâhü aleyhi ve sellemî) bir gece Mescid-i haramdan (alıb)...
Kur’an ve sünnete ölümüne bağlıydılar Allah kendilerinden razı olsun, onlar, bir gölgenin sahibini takip ettiği...
Allah dostları hikmetli sözler söyleyerek kalblere rehberlik eder, nasihatleriyle insanları hayır ve doğru olana yönlendirirler....
Kadın - Aile
Kadın sömürüsünün adı   Modayı, bir düşünürümüz şöyle tanımlıyor: “Moda, kudurmuş şehvetlerini doyurmak için kadına...
Cahil cinci, sahte hocalar   Psikiyatri hekimine muayene için getirilen hastaların çoğunun, önce büyücü, medyum...
TV aile içi iletişimi bozuyor   Televizyon başta olmak üzere, kitle iletişim araçları giderek yaygınlaşmakta,...
Ülkemizde havaların ısınmaya başlamasıyla düğünler de başlıyor malumunuz. Evlilik, Kur’an’ın emri olduğuna göre, bu evliliğin...
Türkiye’de, maalesef, evlilik öncesinde gençlere ana-baba eğitimi verecek yaygın bir eğitim kurumumuz ve bu yönde...
Güncel Konular
İslam’da niyet; azmetmek, kastetmek, kalbin bir şeye karar verip o işin niçin yapıldığını bilmesi demektir....
Ne yapacak, ne kazanacaksak bu dünyada kazanacağız… Allah-u Zülcelâl, dünyanın ve ahiretin maişetini nerede ve...
Halka gösteriş yaparak, Hakk’ın rızası kazanılmaz! Niyet, bir kasd ve teveccüh, bir azim ve şuur...
İbadet niyetle âdetten ayrılmış olur Birinci tavsiye her hayırlı işin amaçlanmasıdır.   Her işin başı,...
Şehadet sevdalısı bir çocuk sahabi Meşhur sahabe Sa’d b. Ebu Vakkas’ın kardeşi olan Umeyr b....
Şeytan niçin yaratıldı? İnsan, imtihan için yaratılmıştır. Ya hayır işleyerek Allah’ın razı olduğu kulları arasına...
Gönül Dünyamız
Ne yapacak, ne kazanacaksak bu dünyada kazanacağız… Allah-u Zülcelâl, dünyanın ve ahiretin maişetini nerede ve nasıl kazanacağımızı bize beyan etmiş, açıklamıştır. Hayatımızı ikame ettirmek için bize lazım olan dünya maişetini elde etmek için, nasıl ki bu dünyada çalışmamız gerekiyorsa; bize...
Şehadet sevdalısı bir çocuk sahabi Meşhur sahabe Sa’d b. Ebu Vakkas’ın kardeşi olan Umeyr b. Ebu Vakkas, henüz çocukken İslam’ın ilk günlerinde kardeşleri ile birlikte Müslüman oldu. Onlarla birlikte Erkam’ın evine giderek Efendimizden ilim irfan öğrendi, onlarla birlikte hicret etti....
Şeytan niçin yaratıldı? İnsan, imtihan için yaratılmıştır. Ya hayır işleyerek Allah’ın razı olduğu kulları arasına katılacak; ya da şer işleyip cezayı hak edecektir.   Şeytanın ve nefsin faaliyetleri imtihan olmanın bir gereğidir. Sıkıntı, meşakkat olmadan imtihan olmaz. İşte bu noktada...
Ümmetin selameti için feda olanlar   Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi…   Bu beyitler dünyanın “Muhteşem” sıfatı ile tanıdığı Kanuni Sultan Süleyman’a ait. İnsan sağlığının ehemmiyetini en güzel cümleler ile...
N’imelceyş’ten Bir Yadigâr (Fâtih’in ve Feth’in kutlu askerlerinden) 1985 yılından beri Murat Paşa Camii’ne zaman zaman giderim. Bu ibadetgâh hakikaten tam bir uğrak yeridir. Pek çok İstanbullunun bir vesile önünden, yanından geçip gittiği, belki de şehrin koşuşturmasından, telaşından bir türlü...
Vefatının senei devriyesinde, Sultan Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretlerini muhabbet ile anıyoruz. Sevenleri tarafından ‘Gönüller Sultanı’ olarak bilinen; Sultanımız, Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleri 22 Ekim 1993 tarihinde Cuma günü, cuma namazından iki saat sonra 63 yaşında Rahmet-i Rahmana kavuşmuştur....
Büyük kurtuluş vesilesidir, ‘Zikrullah’ Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Eğer (Yunus as.) çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden dirilecekleri güne kadar onun (balığın) karnında kalırdı.” (Saffat; 143-144)   Burada, insanlar için ne kadar da açık bir işaret vardır. Allah-u Zülcelal’in...
Mescidi- Aksa ilk kıblemizdir “Kulunu (Muhammed sallellâhü aleyhi ve sellemî) bir gece Mescid-i haramdan (alıb) Mescid-i Aksaaya kadar götüren (Zât-i ecelle ve a’lâ her dürlü nakıysalardan) münezzehdir. (O Mescid-i Aksaa ki) biz onun etrafına (feyz ve) bereket verdik (ve bu...
İki tarlasını da Allah’ a borç vermek istedi ama… Medineli Müslüman hanımlardan olan Ümmü Dahdah, Künyesi Ebu Dahdah olan Sabit b. Dahdah’ın eşidir. İslam Medine’de yayılmaya başlayınca eşi ile birlikte Müslüman olan Ümmü Dahdah, eşi gibi büyük bir samimiyetle İslam’a...
Allah dostları hikmetli sözler söyleyerek kalblere rehberlik eder, nasihatleriyle insanları hayır ve doğru olana yönlendirirler. İşte onların hikmetli nasihatlerinden bir kısmını istifadeli olur diye sizlerle paylaşıyoruz. Allahu Zülcelal, bu nasihatlerden payidar olmayı hepimize nasip eylesin. “Dil, şükretmek içindir. Hakk’ı bilen,...
VİDEO GALERİ
Sebepler alemini aşmak dua ile mümkündür! Hedeflerin gerçekleşmesinde şüphesiz sebeplere sarılmak son derece önemlidir. Ne var ki Fail-i Mutlak olan Rabbimiz, duaya eşsiz bir güç vermiştir. Kulun acziyetini idrak ederek,...
Gerçek âlimler ve aldatanlar ‘Ledün’den pay sahibiyim’ edebiyatı   “Modern çağın en büyük eksiği nedir?”...
Merkezinde Kur’an ve Sünnet var Hacegan ve Nakşibendiyye yolunda dini kurallara sıkı bir şekilde riayet...
Ermeni Meselesi ve 1915 olayları sebebiyle; “Ermenilerden, özür dilenmeli mi, dilenmemeli mi?” tartışmalarının yaşandığı günümüzde,...
N’imelceyş’ten Bir Yadigâr (Fâtih’in ve Feth’in kutlu askerlerinden) 1985 yılından beri Murat Paşa Camii’ne zaman zaman giderim. Bu ibadetgâh hakikaten tam bir uğrak yeridir. Pek çok İstanbullunun bir vesile önünden,...
Mescidi- Aksa ilk kıblemizdir “Kulunu (Muhammed sallellâhü aleyhi ve sellemî) bir gece Mescid-i haramdan (alıb)...
Allah dostları hikmetli sözler söyleyerek kalblere rehberlik eder, nasihatleriyle insanları hayır ve doğru olana yönlendirirler....
Tasavvuf, Rasulullah sallallahu aleyhi vesellemin o mübarek hayatının, kıyamete kadar gelecek asırlara ve nesillere in’ikasını...
Ey oğul! Fayda sağlayacak fırsatları kaçırma. Muhtaç olduğun şeylere iyice sahip çık. Görülmesini acele ettiğin...
Kur’an ve sünnete ölümüne bağlıydılar Allah kendilerinden razı olsun, onlar, bir gölgenin sahibini takip ettiği gibi Kur’an ve sünneti takip ederlerdi. Onlara göre gerçek sûfi, ilim üzere ihlâsla amel eden...
Falan dereyi geçseydin… Abdurrahman-ı Tahi kuddise sirruh, miladi 1831 yılında Şirvan kasabasında doğdu. Miladi 1886...
Şam’ın bağrında filizlenmiş koca bir çınar; âlimlerin büyüklerinden, nakşibendi tarikatının neferlerinden, Allah dostu, veli zat…...
Bir devre damga vuran âlim Bir dönem düşünün ki, devlet başında düşmanları tarafından bile Muhteşem...
İmam Kuşeyrî olarak bilinen Abdülkerim b. Hevâzin b. Abdülmelik en-Nişâbûrî el-Kuşeyrî kuddise sirruhu, Miladi 986’da...
Cahil cinci, sahte hocalar   Psikiyatri hekimine muayene için getirilen hastaların çoğunun, önce büyücü, medyum veya hocalara götürüldüğü dikkatimi hep çekmiştir. Yapılan araştırmalara göre; insanların bir psikiyatri uzmanına gitmek yerine,...
TV aile içi iletişimi bozuyor   Televizyon başta olmak üzere, kitle iletişim araçları giderek yaygınlaşmakta,...
Ülkemizde havaların ısınmaya başlamasıyla düğünler de başlıyor malumunuz. Evlilik, Kur’an’ın emri olduğuna göre, bu evliliğin...
Önce Efendimiz aleyhissalatu vesselama bakalım   Aile içinde ya da sosyal hayatta karşılaştığımız hata ve...
Evlilikle gelen eşsiz bahtiyarlık Hayatı güzelleştirmek, Cenâb-ı Hakk’ın verdiği nimetleri yerinde ve yeterince kullanmakla mümkündür....
Falan dereyi geçseydin… Abdurrahman-ı Tahi kuddise sirruh, miladi 1831 yılında Şirvan kasabasında doğdu. Miladi 1886 yılında Bitlis vilayetine bağlı Nurşin köyünde vefat etti.   Abdurrahman-ı Tahi hazretleri birçok âlimden ilim...
Ebu Hamza, Bağdat tasavvuf ekolünün önde gelen üstadlarındandır. Zikrin safası, cem’u’l-himme, mahabbet, şevk, kurb. üns...
Şam’ın bağrında filizlenmiş koca bir çınar; âlimlerin büyüklerinden, nakşibendi tarikatının neferlerinden, Allah dostu, veli zat…...
Eyüpsultan Nişanca’da, şehrin gürültüsünden, telaşından uzak,  zengin tarihi geçmişi, muhteşem bezemeli mezar taşlarıyla dolu haziresi,...
‘İslam’ın Delili”   İslâm dünyasında Hüccetü’l İslâm (İslâm’ın delili) olarak tanınan İmam-ı Gazali, Selçuklu döneminde...